BloggProffs

Arkiv för januari, 2020

BILAGOR – Anmärkningsvärda SP-rapporter och dokument

måndag, januari 13th, 2020
 1. SP-Leak 01: En epidemi av vattenläckage p.g.a. korrosion i kopparrör drabbade VVS-system i hela Borås.
 2. SP-Rapport 91M5 1445 ”Skadeutredning” – datum 920514.
 3. Brev till mig personligen från uppdragsbeställaren fastighetsägaren Conny Persson.
 4. ……
 5. Brev från HW till Bo Carlsson MTy ”Angående er rapport 91M5 1445 med datum 1992-05-14″. 10 frågor 931213.
 6. SP-Rapport 93E2 0392 ”Skadeorsaker, föreskrifter och krav beträffande kopparrör installerade 1984″. Datum ….
 7. Brev från Bo Carlsson MTy ”Beträffande rapporten 93E2 0392″. Datum 940131.
 8. Telefax från HW till Bo Carlsson MTy ”Angående rapport 91M5 1445″. Datum 940202.
 9. SP-Rapport 94M5 0542 ”Skadeorsaker, föreskrifter och krav beträffande kopparrör installerade 1984″. Datum 940309.
 10. ….
 11. Underlag för beviljade medel från BFR, NUTEK och STEM för provning, kontroll och P-märkning av termiska solfångare.
 12. Underlag för BFR-projekt om trasiga konvektionshinder av FEP i plana termiska solfångare i samarbete med PGI-Plast och Gummitekniska Institutet i Göteborg (efter aktivt sabotage och provningsfusk av SP-Materialteknik).
 13. ….
 14. ….
 15. Jag lämnar klagomål 970505 ”Om konsten att skapa kaos” till sektionschefen John Rune Nielsen (JRN) och lab-chefen Björn Andersson (BA).
 16. I stället för att besvara mina frågor och synpunkter fick jag fyra (4) A4-ark med 40-50 frågor från JRN med datum 970527. Eftersom hans svenska är klen har han säkert behövt skrivhjälp och redigering av BA, marknadsdirektören Jan-Olof Johansson och personalchefen Anita Ohlson. Enligt ”önskemål” skulle jag besvara frågorna skriftligt. Han ville ha svaren 970602. Det taktiska upplägget och frågornas utformning luktar SS/GESTAPO lång väg.
 17. Eftersom jag inte fått någon reaktion på min skrivelse ”Om konsten att skapa kaos” struntar jag i JRN:s alla frågor. Däremot kontaktar jag SACO:s ordförande Marina vid SP. Till henne lämnar jag några skriftliga synpunkter på JRN:s alla frågor.
 18. Får en påminnelse från JRN med slutklämmen ”Detta är en order”.
 19. Protokoll från möte 1 datum 970625 skrivet av personalchefen Anita O. Mötet troligen inspelat på band.
 20. Protokoll från möte 2 datum 970806 skrivet av personalchefen Anita O. Mötet troligen inspelat på band.
 21. Protokoll från möte 3 datum 970812 skrivet av personalchefen Anita O. Mötet troligen inspelat på band.
 22. Möte 3. En beställning från TeknoTerm till HW (egentligen sekretessbelagd) viftas i luften av lab-chefen BA Björn Andersson som om han hade upptäckt någon konspirations-teori från min sida. TeknoTerm var en av mina största och bästa kunder under många år. Med chefer som BA är SP:s verksamhet dödsdömd – men accepterad och godkänd av verksledningen. Flera av SP:s chefer som JOJ, AO, JRN, BA m.fl. har tydligen diagnosen ”TPL – Tomtar på loftet”.
 23. …………
 24. ….
 25. ….
 26. SP Rapport 96E2 1430: ”Jämförelse av äldre provningsmetodik med NT FIRE 020″.
 27. Brev från Sven Sjöqvist SITAC till marknadsdirektören Jan-Olof Johansson (JOJ) SP. Sjöqvist får ångest när ett ”tekniskt underlag” för typgodkännande blir granskat av mig. Jag upptäcker snabbt att SITAC:s ”tekniska underlag” saknar alla former av relevans för ett typgodkännande. SITAC:s hantering av ärendet är ett rent bedrägeri. Nu får SP:s lille marknadsdirektör Jan-Olof Johansson svårartad panik och hysteri.
 28. …..
 29. Fax från JOJ till HW och sektionschef Jan Fransson Energiteknik.
 30. Brev från JOJ till HW och sektionschef Jan Fransson Energiteknik
 31. Korrespondens mellan Ulf Johnson Nordiska Skorstensprodukter AB, Sven Sjöqvist SITAC och marknadsdirektören Jan-Olof Johansson SP. Marknadsdirektören var SITAC:s främste beskyddare av typgodkännandesystemet eftersom det medförde personliga ekonomiska ersättningar – under bordet.
 32. Marknadsdirektörens svajiga och oklara ordergivning om provning och utvärdering av tillbehör för skorstenar. Han försöker att vara både expert och myndighetsperson samtidigt – vilket han inte är vuxen.
 33. ………..
 34. ……
 35. SP-Rapport från mitt besök vid Nereby Sjukhem.
 36. Kritik av rapporten från Lars Tobin ByFy
 37. Mitt svar till Lars Tobin ByFy
 38. Mina protokoll (på svenska) från olika möten med CEN/TC166 Chimneys – för BST/TK68 Skorstenar
 39. Mina protokoll (på svenska) från olika möten med CEN/TC166/SC2 Metal Chimneys – för BST/TK68 Skorstenar
 40. Mina protokoll (på svenska) från olika möten med CEN/TC166/SC2/TG1 – Corrosion Tests – för BST/TK68 Skorstenar
 41. ….
 42. ….
 43. Min ansökan till STEM angående ”The Finland Test”. Korrosionsprovningsmetod för metallskorstenar.
 44. Brev från Erik Geete BST/TK68 Skorstenar till VD Claes Bankvall SP.
 45. Brev från VD Claes Bankvall SP till Erik Geete BST/TK68 Skorstenar. Datum 000823.
 46. Brev från VD Claes Bankvall SP till VD Ulf Johnson Nordiska Skorstensprodukter AB. Datum 000823.
 47. SP Rapport 2004:09 om ”The Finland Test”. Oklart vad rapporten handlar om men det är mycket nonsens som saknar samband med alla miljoner kronor som STEM beviljat – dina och mina skattepengar.
 48. ….
 49. ….

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu